درباره ما

شرکت هوشمند نمایه افراز در سال 1382 به ثبت رسیده و با هدف طراحی و تولید سامانه های الکترونیکی ، مخابراتی و نرم افزاری خصوصا در حوزه هوشمند سازی حمل و نقل  و ترافیک فعالیت میکند.
ماموریت شرکت ورود به حوزه طراحی و تولید سامانه هایی بوده که نمونه داخلی نداشته و تامین آن توسط شرکتهای خارجی صورت میگرفته است. در این راستا و طی سالهای 83 تا 99 شرکت توانسته است 6 ثبت اختراع ، چندین تاییدیه طرح فن آورانه ، تقدیرنامه علمی از جشنواره خوارزمی و بسیاری تقدیرنامه های علمی و کاربردی را دریافت کند. این شرکت دارای دو  رتبه 1 از شورای عالی انفورماتیک بوده و همچنین دارای پروانه بهره برداری تولیدی در خصوص محصولات دانش بنیان حوزه هوشمند سازی حمل و نقل و ترافیک میباشد.
محصولات این شرکت بعضا به کشورهای همسایه صادر شده و با تلاش تیم مهندسی و تولید ، شرکت توانسته در خصوص محصولات خود از 50 تا 100 درصد نیازمندی داخلی را با تولید محصولات بومی برطرف نماید.

ردیاب ایرانی جی تی رادار با همکاری دو شرکت دانش بنیان هوشمند نمایه افراز و شرکت جهان الکترونیک ساخته شده است.

   

 

If you are looking for a low-cost essay to buy There are many choices. Professional writing services that are reliable will employ the best specialists and academics to finish your assignment. These writers may be world-respected academics, scientists and scholars, who can also essay writing service review be part-time writers. A reliable writing service is also able to provide the report of plagiarism for free as well as formatting your work in a variety of styles. Also they will have assistance for customers that is available 24/7.

فهرست